هسته تحقیقاتی مهندسی زیستی زیر مجموعه مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد.

این هسته با مشارکت اساتید و دانشجویان در سال ۱۳۹۸ شروع به فعالیت کرده است.

در این هسته تحقیقاتی سعی در بررسی علمی مسائل مشترک بین دو علوم  مهندسی و پزشکی می‌باشد. این بررسی‌ها توسط اساتید و دانشجویان مربوط به هر موضوع علمی صورت می‌گیرد.

berctmu
  • ایجاد بستری برای تعریف پروژه‌های مشترک
  • برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های علمی
  • تولید محتوا برای انتشار نشریه عملی
  • ایجاد فضایی برای برگزاری مسابقات علمی
  • قرار گرفتن در جریان پیشرفت علمی روز جهان

اهداف هسته تحقیقاتی مهندسی زیستی به شرح زیر می‌باشد:

  • تبادل اطلاعات بین دو علوم پزشکی و مهندسی
  • ایجاد بستر ارتباط بین دو علوم پزشکی و مهندسی
  • ایجاد کانال ارتباطی صنعت پزشکی(بیمارستان) با دانشگاه‌ها
  • پرورش و استخراج ایده در برگزاری جلسات

همکاران ما

دکتر فاطمه رهبری زاده

دکتر فاطمه رهبری زاده

عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

زمینه‏های تحقیقاتی:

ساخت وتعیین خصوصیات وکاربرد سلول های CAR T

نانو مدیسین و ساخت نانو داروهای هدفمند علیه سرطان

مدیر بخش زیست پزشکی هسته پژوهشی مهندسی زیستی(BERC) دانشگاه تربیت مدرس

مهدی ارباب مجنی

مهدی ارباب مجنی

دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، گرایش تبدیل انرژی و محقق آزمایشگاه سیستم اندازه‏گیری پیشرفته دانشگاه تربیت مدرس

عنوان تحقیقاتی: جداسازی سلول‏های سرطانی گردشی در خون با استفاده از امواج فراصوت در بستر پیروالکتریسیته

مدیر هسته پژوهشی مهندسی زیستی(BERC) دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد ضابطیان طرقی

دکتر محمد ضابطیان طرقی

 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

زمینه‏‌های تحقیقاتی:

طراحی، ساخت و بررسی تجربی سامانه های مرتبط با جریان حاوی ذرات برای کاربردهای حرارتی و زیستی

بررسی تجربی سامانه های احتراق خانگی و صنعتی و توسعه روش های پیشرفته آزمایشگاهی مشخصه سازی شعله

مدیر بخش مهندسی هسته پژوهشی مهندسی زیستی(BERC) دانشگاه تربیت مدرس

سینا صالحی

سینا صالحی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه تربیت مدرس

زمینه‏‌های تحقیقاتی:

اتوماسیون صنعتی و پایش وضعیت ماشین آلات رفت و برگشتی

آنالیز ارتعاشات سیستم‌های مکاترونیکی

مدیر رسانه هسته پژوهشی مهندسی زیستی(BERC) دانشگاه تربیت مدرس

سحر جعفری

سحر جعفری

دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معماری ، گرایش معماری منظر دانشگاه تربیت مدرس

عنوان تحقیقاتی: منظر بیوفیلیک

روابط عمومی و گرافیست هسته پژوهشی مهندسی زیستی(BERC) دانشگاه تربیت مدرس