نحوه عضویت در شاخه دانشجویی انجمن بیوتکنولوژی ایران:

  • فرم الکترونیک https://forms.gle/sEdH37uCw16iRMeJ7 را تکمیل نمایید.
  • اسکن کارت ملی، کارت دانشجویی یا آخرین مدرک تحصیلی خود را نیز بارگزاری کنید.
  • از شماره کارت ۶۱۰۴ ۳۳۷۷  ۴۲۵۶  ۹۹۰۶ جهت انتقال وجه ثبت نام ذکر شده در فرم استفاده فرمایید.
  • اکنون شما عضوی از خانواده بزرگ دانشجویان بیوتکنولوژی ایران خواهید بود!
Biotechnology Association

شاخه­‌ی دانشجویی انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران با هدف ترویج و حمایت از نقش‌آفرینی دانشجویان در پیشرفت بیوتکنولوژی کشور، به‌ویژه از طریق فراهم آوردن بستر رشد و شکوفایی کارآفرینان این عرصه، از آذرماه سال ۱۳۹۶ در قالب هیئت مؤسس آغاز و پس از تدوین اساسنامه،  برگزاری انتخابات همزمان با کنگره ژنتیک سال ۱۳۹۷ و تعیین اعضای شورای شاخه دانشجویی، در مسیر اهداف تعیین شده فعالانه گام برداشته است. شوری مرکزی شاخه دانشجویی متشکل از تیمی از دانشجویان بیوتکنولوژی کشور است. خانم معصومه بزاز رئیس شاخه دانشجویی و دانشجو دکتری بیوتکنولوژی پزشکی انستیتو پاستور ایران، آقای هومن محمودی دبیر شاخه دانشجویی و دانشجو دکتری نانوبیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس، خانم رادا اصل دهقان خزانه دار و دانشجو دکتری بیوتکنولوژی پزشکی انستیتو پاستور ایران، خانم مرضیه موسی زاده مسئول روابط عمومی و دانشجو دکتری نانوبیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس، خانم زینب یوسفی دبیر سابق شاخه دانشجویی و دانشجو دکتری بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و آقای منصور سهرابی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه شهید بهشتی در قالب تیم با یکدیگر همکاری داشته اند. رویدهایی همچون دوره توانمندسازی شغلی صدف ویژه زیست فناوران به عنوان کارگزار تخصصی پارک فناوری پردیس و با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری، وبینار راهکارهای زیست فناورانه و چالش کرونا ویروس، بازدید از پارک فناوری پردیس، استارتاپ ویکند بیوتکنولوژی با عنوان ،Biotech Pitch همکاری با مرکز تحقیقات زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس در راستای در برگزاری هکتون کووید-۱۹  و رویدادهای دیگری با همکاری سایر انجمن های دانشگاهی بیوتکنولوژی، از جمله فعالیت های این مجموعه طی سه سال اخیر بوده است. برای پیوستن به این حرکت دانشجویی میتوانید از طریق لینک زیر عضو شاخه دانشجویی شده و از مزایایی چون امکان شرکت و کاندید شدن در انتخابات اعضای شوری مرکزی، تخفیفات ویژه جهت شرکت در رویدادهای شاخه دانشجویی و سایر نهادهای همکار بهره­مند گردید.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید وارد سایت انجمن بیوتکنولوژی شاخه دانشجویی شوید.