حوزه ریاست برگزاری هکتون کووید-۱۹

دکتر فاطمه رهبری زاده

دکتر فاطمه رهبری زاده

مشاورین هیئت علمی

دکتر محمد ضابطیان طرقی

دکتر محمد ضابطیان طرقی

دکتر صادق باباشاه

دکتر صادق باباشاه

دکتر گلناز تاج الدین

دکتر گلناز تاج الدین

تیم اجرایی هکتون کووید-۱۹

مهدی ارباب مجنی

مهدی ارباب مجنی

مدیریت هکتون و مدیریت اسپانسرینگ

یاسمن اسعدی

یاسمن اسعدی

مدیریت تبلیغات

خاطره قاسمی

خاطره قاسمی

مدیریت محتوا

مرضیه موسی زاده

مرضیه موسی زاده

مدیریت منتورینگ

سینا صالحی

سینا صالحی

مدیریت شبکه‌های اجتماعی

مجتبی سالاری

مجتبی سالاری

تبلیغات وبینار علمی

مهسا صادقی

مهسا صادقی‌روح‌نواز‌

دبیرخانه

زهرا صالحی

زهرا صالحی

محتوا و خبرگزاری

سحر جعفری

سحر جعفری

گرافیست

مصطفی بخشیان

مصطفی بخشیان

توسعه دهنده‌ی وبسایت
صبا شجاعی

صبا شجاعی

پشتیبانی اسپانسرینگ

مهسا آقاولی

مهسا آقاولی

پشتیبانی اسپانسرینگ

حسنا قلی‌زاده

حسنا قلی زاده

پشتیبانی اسپانسرینگ

مریم دلداربیات

مریم دلداربیات

پشتیبانی اسپانسرینگ

رضوانه یوسفی

رضوانه یوسفی

مدیر‌ پروژه‌ی اسپانسرینگ

عطیه جهانگیری منش

عطیه جهانگیری منش

هماهنگی منتورینگ

معصومه بزاز

معصومه بزاز

ارتباط با منتورها

هومن محمودی

هومن محمودی ازناوه

ارتباط با منتورها

زینب یوسفی

زینب یوسفی

ارتباط با منتورها

شیرین سادات تاجی

شیرین سادات تاجی

هماهنگی منتورینگ

زهرا توکل

زهرا توکل

گرافیست

معصومه رضایی

معصومه رضایی

هماهنگی داوری

سارا فرامرزی

سارا فرامرزی

تبلیغات وبینار علمی

فاطمه برزگر

فاطمه برزگر

تبلیغات وبینار علمی

فائزه سالم

فائزه سالم

مدیر پروژه‌ی تبلیغات

مائده فلاح

مائده فلاح

هماهنگی منتورینگ

ساناز خاتمی

ساناز خاتمی

تولید محتوا