• نوآوری در ایده: (۱۵%)

۵% جدید بودن طرح و نداشتن مشابه

۵% استفاده از تکنولوژی‌های نوین در ایده

۵% زیرساخت یا ایده قابل استفاده در شرایط دیگر به جز کووید–۱۹

  • اثربخشی در حل معضل: (۴۰%)

۱۰% تأمین نیاز کشور در یکی از زمینه‌ها

۱۰% بودن ایده در لیست اولویت‌های داخلی و خارجی کووید–۱۹

۱۰% نبودن ایده مطرح شده، مشکل ساز است

۱۰% عدم وجود راه‌حل جایگزین ایده

  • کامل بودن طرح کسب و کار و برنامه‌ی تجاری سازی: (۱۵%)

۵% بازار هدف مشخص

۵% داشتن طرح کسب و کار

۵% نحوه‌ی ورود به بازار

  • میزان کامل بودن نمونه‌ی اولیه: (۲۰%)

۵% عملی و قابل اجرا بودن ایده

۵% ساخت نمونه اولیه

۵% در دسترس بودن امکانات ساخت/ تولید/اجرا در داخل کشور

۵% بررسی علمی و زیرساختی تمام جوانب طرح

  • کیفیت بصری و محتوایی فیلم ارائه شده: (۱۰%)

اندازه بازار: ۵ امتیاز

طرح کسب کار (پازل متشکل از مشکل، راه حل، نوآوری، مزیت رقابتی، مدل درآمدی و استراتژی ورود به بازار، ارتباط با مشتریان، کانال توزیع، منابع، فعالیت ها و شرکای کلیدی در کنار هم): ۱۵ امتیاز

فیلم و ویدئو: ۱۰ امتیاز

مشکل: ۱۵ امتیاز

راه حل: ۲۰ امتیاز

نوآوری در ایده: ۱۵ امتیاز

رقابت و مزیت رقابتی: ۱۰ امتیاز

مدل درآمدی و استراتژی ورود به بازار: ۱۰ امتیاز

پروفسور قاسم حیدری نژاد

پروفسور قاسم حیدری نژاد

هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

دکتر امیر فرج الهی راد

دکتر امیر فرج الهی راد

هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه تربیت مدرس

دکتر صادق باباشاه

دکتر صادق باباشاه

دکتر محمد ضابطیان طرقی

دکتر محمد ضابطیان طرقی

دکتر فاطمه رهبری زاده

دکتر فاطمه رهبری زاده

دکتر مهدی سجودی

دکتر مهدی سجودی

دکتر سید عباس شجاع الساداتی

دکتر سید عباس شجاع الساداتی

پروفسور غلام رضا نیکبخت

پروفسور غلامرضا نیکبخت

دکتر مریم نیک خواه

دکتر مریم نیک خواه

دکتر مهدی مقیمی

دکتر مهدی مقیمی

دکتر مجید آسیابانها

دکتر مجید آسیابانها

دکتری بیوشیمی پزشکی

شتاب دهنده سیناپس

دکتر حمزه چوبین

دکتر حمزه چوبین

دکتری ویروس شناسی پزشکی

شتاب دهنده سیناپس

دکتر مصطفی لکزایی

دکتر مصطفی لکزایی

دکتری بیوشیمی پزشکی

شتاب دهنده سیناپس

دکتر مهدی شعبانی

دکتر مهدی شعبانی

هیئت علمی گروه ایمونولوژی دانشگاه شهید بهشتی

شتاب دهنده سیناپس

دکتر رحیم سروستانی

دکتر رحیم سروستانی

مدیر تحقیق و توسعه شرکت پرسیس‌ژن

شتاب دهنده پرسیس‌ژن

دکتر سید امین موسوی

دکتر سید امین موسوی

دکتر کرمی

دکتر کرمی

dr.sade-del-1-blackwhite

دکتر مجید ساده دل

مهندس ساعدپناه

مهندس ساعدپناه

مدیر جذب و پذیرش

شتاب دهنده اسمارت ایکس

مهندس میلاد بهراد

مهندس میلاد بهراد

مدیر شبکه سازی

شتاب دهنده اسمارت ایکس

دکتر بهرنگ سجادی

دکتر بهرنگ سجادی

دکتر حسین زاده

دکتر حسین زاده

دکتر صابر خدا بنده

دکتر صابر خدا بنده

دکتر محسن نظری

دکتر محسن نظری

دکتر ریحانه رمضانی

دکتر ریحانه رمضانی

دکتر پاسدار شهری

دکتر پاسدار شهری

سعیدی

دکتر سعیدی

هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

مهندس حامد ابراهیمی

مهندس حامد ابراهیمی

دکتر بیرق دار

دکتر بیرق دار