شرکت ” پارس زیست الکترومغناطیس” با پژوهشگران و متخصصین مجرب خود و برپایه بیش از ده سال تحقیق و توسعه، تلاش می­کند تا روشهای نوین و مؤثر در بخش علوم پایه زیستی  و درمانی را در حوزه زیست الکترومغناطیس عرضه نماید. در سالهای پیشین، این گروه پژوهشی-تولیدی، با  انجام پژوهش هایی در حیطه جدیدترین روشهای زیستی، ضمن تولید محصولات آزمایشگاهی و کاربردی، ارتقاء آن ها را نیز در دستور کار خود قرار داده است و هم اکنون بخش تولید و فروش شرکت ” پارس زیست الکترومغناطیس “، عرضه این دستاوردهای پژوهشی را بر عهده دارد.

طراحی و تولید سامانه های آزمایشگاهی در حوزه زیست الکترومغناطیس از دستاوردهای شرکت پارس زیست الکترومغناطیس (آزمایشگاه تحقیق و توسعه پارس تراوا) در این بخش از مطالعات است.

persian tarava

برای اطلاعات بیشتر میتوانید وارد سایت پارس زیست الکترومغناطیس شوید.