شتاب‌دهنده پرسیس‌ژن با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به‌عنوان شتاب‌دهنده زیست‌ فناوری پزشکی کشور در سال ۱۳۹۵ آغاز به کار کرد.

زمینه فعالیت این شتاب‌دهنده، زیست‌فناوری دارویی و پزشکی، محصولات مشتق از پلاسما، سرم‌های درمانی، واکسن‌های انسانی و دامی، داروهای گیاهی، دارو با منشاء طبیعی و طب نوساختی (سلول‌های بنیادی) می‌باشد

پرسیس ژن

گزارش چهل ماهه‌ی پرسیس‌ژن

شعب پرسیس‌ژن درپهنای ایران

پرسیس ژن

نشریه «جهش ژن‌های دانش در زیست بوم نوآوری و کارآفرینی» نگاهی به تجربیات و فلسفه کسب‌و‌کار شتاب‌دهنده پرسیس‌ژن

کاتالوگ محصولات شتاب‌دهنده پرسیس‌ژن تکنولوژی‌های درحال تحقیق، توسعه و درصدد تولید، خارج شده از شتاب‌دهنده پرسیس‌ژن

کاتالوگ معرفی شتاب‌دهنده پرسیس‌ژن